Skip to main content

Aktuality

| Aktuality
Centrum výzkumu motoriky člověka se ve spolupráci s dalšími subjekty aktivně účastní řady popularizačních akcí pro širokou veřejnost s cílem podpořit zdravý životní styl obyvatelstva. Za všechny akce lze kupříkladu zmínit pravidelnou realizaci tzv. Dnů zdraví, které probíhají ve spolupráci s Libereckým krajem ve větších městech našeho regionu (např. Česká Lípa, Jilemnice, Liberec, Turnov). V našem stánku si mohou zájemci zdarma nechat diagnostikovat tělesné složení, dozvědět se o možnostech monitoringu pohybového chování (pohybová aktivita, sedavé chování i spánek)...
| Aktuality
Nové webové stránky Centra výzkumu motoriky člověka KTV FP TUL byly spuštěny. Postupně bude přidáván další obsah.  CVM je specializované vědeckovýzkumné centrum Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Navazuje na dlouholetou tradici původní Laboratoře sportovní motoriky, která vznikla v roce 2001. Centrum se v současnosti zaměřuje na dvě hlavní oblasti bádání, a to na výzkum aktivního životního stylu (pohybové chování a tělesná zdatnost) u různých cílových skupin, zejména však u dětí a&...