Skip to main content

Nové webové stránky CVM

| Aktuality

Nové webové stránky Centra výzkumu motoriky člověka KTV FP TUL byly spuštěny. Postupně bude přidáván další obsah. 

CVM je specializované vědeckovýzkumné centrum Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Navazuje na dlouholetou tradici původní Laboratoře sportovní motoriky, která vznikla v roce 2001. Centrum se v současnosti zaměřuje na dvě hlavní oblasti bádání, a to na výzkum aktivního životního stylu (pohybové chování a tělesná zdatnost) u různých cílových skupin, zejména však u dětí a mládeže, a psychomotoriku dětí mladšího školního věku.

Další podrobnosti k historii CVM lze najít zde:
https://cvm.tul.cz/centrum/historie