Skip to main content

Historie 

Centrum výzkumu motoriky člověka je specializované vědeckovýzkumné centrum Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Centrum se v současnosti zaměřuje na dvě hlavní oblasti bádání, a to na výzkum aktivního životního stylu (pohybové chování a tělesná zdatnost) u různých cílových skupin, zejména však u dětí a mládeže, a psychomotoriku dětí mladšího školního věku.

Centrum výzkumu motoriky člověka navazuje na dlouholetou tradici původní Laboratoře sportovní motoriky, která byla od roku 2001 výzkumným pracovištěm katedry a nacházela se ve sportovním areálu univerzity. Tehdejší činnost se zabývala problematikou hodnocení tělesného stavu a základních složek tělesné zdatnosti mládeže včetně modelování jejího dalšího rozvoje, funkční zátěžovou diagnostikou a kinematickou analýzou pohybu. V roce 2011 bylo pracoviště transformováno na Centrum sportovní medicíny, které však ukončilo svůj provoz v roce 2019. V roce 2023 došlo k obnovení samostatné vědeckovýzkumné složky katedry pod názvem Centrum výzkumu motoriky člověka.