Skip to main content

Dny zdraví

| Aktuality

Centrum výzkumu motoriky člověka se ve spolupráci s dalšími subjekty aktivně účastní řady popularizačních akcí pro širokou veřejnost s cílem podpořit zdravý životní styl obyvatelstva.

Za všechny akce lze kupříkladu zmínit pravidelnou realizaci tzv. Dnů zdraví, které probíhají ve spolupráci s Libereckým krajem ve větších městech našeho regionu (např. Česká Lípa, Jilemnice, Liberec, Turnov). V našem stánku si mohou zájemci zdarma nechat diagnostikovat tělesné složení, dozvědět se o možnostech monitoringu pohybového chování (pohybová aktivita, sedavé chování i spánek) či si nechat změřit různé ukazatele zdravotního stavu (krevní tlak, klidová srdeční frekvence, síla stisku ruky atp.).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4