Skip to main content

PhDr. Klára Kuprová, Ph.D.

 • 2015: Ph.D., FTVS UK, Kinantropologie
  2017: PhDr., FTVS UK, Tělesná výchova a sport
  2003: Mgr., FTVS UK, Tělesná výchova a sport

 • Monografie a učební texty
  1. ŠVECOVÁ, B., KUPR, J. a KUPROVÁ, K., 2023. Hry na sněhu pro běžecké lyžování. 2023. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-669-1.
  2. ŠEFLOVÁ, I., KNOPOVÁ, L., JEŘÁBEK, P., KUPROVÁ, K. a CHAROUSEK, J., 2023. Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-644-8.
  3. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 1. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-582-3.
  4. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 2. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-589-2.
  5. KUPROVÁ, K., KOŠTOVÁ, K., DYGRÍN, J. a SUCHOMEL, A., 2021. Oblouky ve sjezdovém lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-566-3.
  6. LEPKOVÁ, Z., KUPR, J., KUPROVÁ, K. a VRCHOVECKÁ, P., 2019. Hry na cvičení na sněhu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-495-6.
  7. ŠLECHTA, P. a KUPROVÁ, K., 2017. Nordic walking. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 9788074943478.
  8. KUPROVÁ, K., 2014. Pohyb v zimním prostředí – skitouring, sněžnice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-120-7.
  Články recenzované ostatní
  1. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A., RUBÍN, L., KUPR, J. a ČAPLOVÁ, P., 2023. Skutečný tělocvikář, uznávaný cvičitel Sokola, aktivní skaut a velký vlastenec: Emanuel Jan Roubal (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953). Tělesná výchova a sport mládeže. 89(2), 44-47. ISSN 1210-7689
  2. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521
  3. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A. a KUPR, J., 2020. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. Česká kinantropologie. 24(1-2), 67-80. ISSN 1211-9261
  4. KUPROVÁ, K., JEŽKOVÁ, M., KUPR, J., ČAPEK, J. a BITTNER, V., 2020. Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019. ACC Journal. 26(3), 16-31. ISSN 1803-9782
  5. KUPR, J., SUCHOMEL, A. a KUPROVÁ, K., 2019. Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. ACC Journal. 25(3), 21-33. ISSN 1803-9782
  6. KUPR, J., SUCHOMEL, A., PÁNEK, J., PROCHÁZKOVÁ, N. a KUPROVÁ, K., 2018. Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age. ACC Journal. 24(3), 51-59. ISSN 1803-9782