Skip to main content

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

 • 2011: Ph.D., FP UMB Banská Bystrica, Sportovní edukologie
  1989: Mgr., FTVS UK, Učitelství tělesné výchovy a biologie

 • Monografie a učební texty
  1. ŠEFLOVÁ, I., KNOPOVÁ, L., JEŘÁBEK, P., KUPROVÁ, K. a CHAROUSEK, J., 2023. Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-644-8.
  2. JEŘÁBEK, P., 2021. Didaktika školní atletiky I. Obecná část a běžecké disciplíny. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-557-1.
  Články recenzované ostatní
  1. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521
  2. JEŘÁBEK, P., VINDUŠKOVÁ, J. a JANDOVÁ, S., 2021. Srovnání základní pohybové výkonnosti 12–15letých členů atletických sportovních středisek v letech 2011 a 2019. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(3), 51-60. ISSN 2533-7882