Skip to main content

PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Šeflová Iva
garantka sekce psychomotorka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 485 355 135
+420 704 953 196

 • 2005: Ph.D., FTVS UK, Kinantropologie - biomedicína (školitel prof. MUDr. Jan Heller, CSc., Biomedicínská laboratoř)
  2006: PhDr., FTVS UK, státní rigorózní zkouška
  1999: Mgr.,   FTVS a MFF UK, Učitelství pro střední školy (obory tělesná výchova a matematika)

 • Monografie a učební texty
  1. ŠEFLOVÁ, I., KNOPOVÁ, L., JEŘÁBEK, P., KUPROVÁ, K. a CHAROUSEK, J., 2023. Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-644-8.
  2. ŠEFLOVÁ, I., 2020. Psychomotorika v pedagogické praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-531-1.
  Články evidované ve světových databázích
  1. ŠEFLOVÁ, I., VAŠÍČKOVÁ, J., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2022. Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children. Physical Activity Review. 10(2), 39-50. ISSN 2300-5076.
  2. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
  Články recenzované ostatní
  1. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521
  2. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(2), 79-97. ISSN 2533-7882
  3. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2018. Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics. Studia Sportiva. 12(1), 59-66. ISSN 1802-7679
  4. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2017. THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM. ACC Journal. 23(1), 5-12. ISSN 1803-9782
  5. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period. ACC Journal. 1(1), ISSN 1803-9782