Skip to main content

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

Rubín Lukáš
garant sekce aktivní životní styl
 • Monografie a učební texty
  1. KOVÁŘ, K., ZATLOUKAL, T., ANDRYS, O., SUCHOMEL, P., KOVÁŘOVÁ, L., CUBEREK, R., ZVONAŘ, M., VOKOUNOVÁ, Š., CACEK, J., ČEPIČKA, L., FLEMR, L., CHRUDIMSKÝ, J., JANÍKOVÁ, M., MUSÁLEK, M., RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., VOBR, R., ZAHRADNÍK, D., SÁGNEROVÁ, S., BLÁHA, L., JANDAČKA, D., VAŠÍČKOVÁ, J., JEŠINA, O. a HAMŘÍK, Z., 2023. Aktivní škola: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků. 1. vyd. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88492-37-5.
  2. ZATLOUKAL, T., ANDRYS, O., KOVÁŘ, K., NOVOSÁK, J., NOVOSÁKOVÁ, J., SUCHOMEL, P., KOVÁŘOVÁ, L., CUBEREK, R., ZVONAŘ, M., VOKOUNOVÁ, Š., CACEK, J., ČEPIČKA, L., FLEMR, L., CHRUDIMSKÝ, J., JANÍKOVÁ, M., MUSÁLEK, M., RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., VOBR, R., ZAHRADNÍK, D. a SÁGNEROVÁ, S., 2023. Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách: Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. 1. vyd. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88492-25-2.
  3. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D., VAŠÍČKOVÁ, J. a VORLÍČEK, M., 2022. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-6106-9.
  4. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A., KUDLÁČEK, M., ROUBALOVÁ, E., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a SUCHOMEL, A., 2018. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  5. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., FELTLOVÁ, D., SUCHOMEL, A., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P., BLÁHA, L. a FRÖMEL, K., 2018. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5451-1.
  Články evidované ve světových databázích
  1. ORTEGA, F., LESKOŠEK, B., BLAGUS, R., GIL-COSANO, J., MÄESTU, J., TOMKINSON, G., RUIZ, J., MÄESTU, E., STARC, G., MILANOVIC, I., TAMMELIN, T., SORIĆ, M., SCHEUER, C., CARRARO, A., KAJ, M., CSÁNYI, T., SARDINHA, L., LENOIR, M., EMELJANOVAS, A., MIEZIENE, B., SIDOSSIS, L., PIHU, M., LOVECCHIO, N., KONSTABEL, K., TAMBALIS, K., ŠTEFAN, L., DRENOWATZ, C., RUBÍN, L., GONTAREV, S., CASTRO-PIÑERO, J., VANHELST, J., O’KEEFFE, B., VEIGA, O., GISLADOTTIR, T., SANDERCOCK, G., MISIGOJ-DURAKOVIC, M., NIESSNER, C., RISO, E., POPOVIC, S., KUU, S., CHINAPAW, M., CLAVEL, I., LABAYEN, I., DOBOSZ, J., COLELLA, D., KRIEMLER, S., SALAJ, S., NORIEGA, M., BÖS, K., SÁNCHEZ-LÓPEZ, M., LAKKA, T., TABACCHI, G., NOVAK, D., AHRENS, W., WEDDERKOPP, N. a JURAK, G., 2023. European fitness landscape for children and adolescents: Updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network. British Journal of Sports Medicine. 57(5), 299-310. ISSN 0306-3674.
  2. SALONNA, F., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a MITÁŠ, J., 2023. How Czech adolescents perceive their physical activity. Children. 10(7), 1-12. ISSN 2227-9067.
  3. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., VORLÍČEK, M., DYGRÝN, J., SUCHOMEL, A., LANG, J. a TOMKINSON, G., 2023. Normative-referenced values for health-related fitness among Czech youth: Physical fitness data from the study IPEN Adolescent Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 31(4), 279-286. ISSN 1210-7778.
  4. LANG, J., ZHANG, K., AGOSTINIS-SOBRINHO, C., ANDERSEN, L., BASTERFIELD, L., BERGLIND, D., BLAIN, D., CADENAS‑SANCHEZ, C., CAMERON, C., CARSON, V., COLLEY, R., CSÁNYI, T., FAIGENBAUM, A., GARCÍA‑HERMOSO, A., GOMES, T., GRIBBON, A., JANSSEN, I., JURAK, G., KAJ, M., KIDOKORO, T., LANE, K., LIU, Y., LÖF, M., LUBANS, D., MAGNUSSEN, C., MANYANGA, T., MCGRATH, R., MOTA, J., OLDS, T., ONYWERA, V., ORTEGA, F., OYEYEMI, A., PRINCE, S., RAMÍREZ‑VÉLEZ, R., ROBERTS, K., RUBÍN, L., SERVAIS, J., SILVA, D., SILVA, D., SMITH, J., SONG, Y., STRATTON, G., TIMMONS, B., TOMKINSON, G., TREMBLAY, M., WONG, S. a FRASER, B., 2023. Top 10 international priorities for physical fitness research and surveillance among children and adolescents: A twin-panel Delphi study. Sports Medicine. 53(2), 549-564. ISSN 0112-1642.
  5. VAN DYCK, D., BARNETT, A., CERIN, E., CONWAY, T., ESTEBAN-CORNEJO, I., HINCKSON, E., RUBÍN, L., RUSH, E., BARON-EPEL, O., CAIN, K., CHRISTIANSEN, L., ISLAM, M., MITÁŠ, J., MOLINA-GARCÍA, J., OYEYEMI, A., RANJANI, H., REIS, R., SANTOS, M., SIT, C., TIMPERIO, A., WAN MUDA, W. a SALLIS, J., 2022. Associations of accelerometer measured school- and non-school based physical activity and sedentary time with body mass index: IPEN Adolescent study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 19(2022), 1-14. ISSN 1479-5868.
  6. RUBÍN, L., GÁBA, A., PELCLOVÁ, J., ŠTEFELOVÁ, N., JAKUBEC, L., DYGRÝN, J. a HRON, K., 2022. Changes in sedentary behavior patterns during the transition from childhood to adolescence and their association with adiposity: A prospective study based on compositional data analysis. Archives of Public Health. 80(1), 1-9. ISSN 0778-7367.
  7. GÁBA, A., BAĎURA, P., VORLÍČEK, M., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a VAŠÍČKOVÁ, J., 2022. The Czech Republic‘s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science and Fitness. 20(4), 340-348. ISSN 1728-869X.
  8. DYGRÝN, J., MEDRANO, M., MOLINA-GARCIA, P., RUBÍN, L., JAKUBEC, L., JANDA, D. a GÁBA, A., 2021. Associations of novel 24-h accelerometer-derived metrics with adiposity in children and adolescents. Environmental Health and Preventive Medicine. 26(1), 1-8. ISSN 1342-078X.
  9. VORLÍČEK, M., STEWART, T., SCHIPPERIJN, J., BURIAN, J., RUBÍN, L., DYGRÝN, J., MITÁŠ, J. a DUNCAN, S., 2021. Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments. Sensors. 21(21), 1-15. ISSN 1424-8220.
  10. GÁBA, A., RUBÍN, L., SIGMUND, E., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., KUDLÁČEK, M., SIGMUNDOVÁ, D., MATEROVÁ, E., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A. a SUCHOMEL, A., 2020. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 49(2), 92-102. ISSN 2336-4912.
  11. VORLÍČEK, M., BAĎURA, P., MITÁŠ, J., KOLARČIK, P., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(15), 5562-5571. ISSN 1661-7827.
  12. GÁBA, A., DYGRÝN, J., ŠTEFELOVÁ, N., RUBÍN, L., HRON, K., JAKUBEC, L. a PEDIŠIĆ, Ž., 2020. How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 17(2020), 1-11. ISSN 1479-5868.
  13. JAKUBEC, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., ŠIMŮNEK, A. a SIGMUND, E., 2020. Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents?. BMC Public Health. 20(1), 1-8. ISSN 1471-2458.
  14. RUBÍN, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., JAKUBEC, L., MATEROVÁ, E. a VENCÁLEK, O., 2020. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC Public Health. 20(1), 1-11. ISSN 1471-2458.
  15. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., CUBEREK, R., DUŠKOVÁ, L. a TLÁSKALOVÁ, M., 2017. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport and Exercise. 12(1), 219-235. ISSN 1988-5202.
  Články recenzované ostatní
  1. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A., RUBÍN, L., KUPR, J. a ČAPLOVÁ, P., 2023. Skutečný tělocvikář, uznávaný cvičitel Sokola, aktivní skaut a velký vlastenec: Emanuel Jan Roubal (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953). Tělesná výchova a sport mládeže. 89(2), 44-47. ISSN 1210-7689
  2. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521
  3. BANÁTOVÁ, K., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., PECHOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního stylu. Tělesná kultura. 43(2), 51-57. ISSN 1211-6521
  4. MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., KŘEN, F., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FELTLOVÁ, D., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P. a FRÖMEL, K., 2018. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 41(1), 17-24. ISSN 1211-6521
  5. SUCHOMEL, A. a RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu. Studia Kinanthropologica. 18(1), 41-53. ISSN 1213-2101