Skip to main content

Mgr. Jan Charousek, Ph.D.

 • Monografie a učební texty
  1. ŠEFLOVÁ, I., KNOPOVÁ, L., JEŘÁBEK, P., KUPROVÁ, K. a CHAROUSEK, J., 2023. Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-644-8.
  2. CHAROUSEK, J., 2022. Multimédia ve sportu 2 - Základy sportovní video tvorby. 1. vyd. ISBN 978-80-7494-633-2.
  3. CHAROUSEK, J., 2020. Multimédia ve sportu 1 - Video-rozbory ve sportovních hrách. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-552-6.
  Články evidované ve světových databázích
  1. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
  2. JANDOVÁ, S., SPARKS, M., OLESNIEWICZ, P., CHAROUSEK, J., CHRÁSTKOVÁ, M. a MARKIEWICZ-PATKOWSKA, J., 2018. Changes in the foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional sport shoes. Medicina dello Sport. 71(2), 257-267. ISSN 0025-7826.
  Články recenzované ostatní
  1. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521