Skip to main content

Vítejte na stránkách Centra výzkumu motoriky člověka

Aktuality

| Aktuality
Centrum výzkumu motoriky člověka se ve spolupráci s dalšími subjekty aktivně účastní řady popularizačních akcí pro širokou veřejnost s cílem podpořit zdravý životní styl obyvatelstva. Za všechny akce lze kupříkladu zmínit pravidelnou realizaci tzv. Dnů zdraví, které probíhají ve spolupráci s Libereckým krajem ve větších měst...
| Aktuality
Nové webové stránky Centra výzkumu motoriky člověka KTV FP TUL byly spuštěny. Postupně bude přidáván další obsah.  CVM je specializované vědeckovýzkumné centrum Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Navazuje na dlouholetou tradici původní Laboratoře sportovní motoriky,...